ماهانه ورزشی

آگهی نامه تخصصی مهرپارسیان از مهر 1385 فعالیت حرفه ای خود را در زمینه تبلیغات ورزشی آغاز نمود. هدف از تاسیس این مجموعه جمع آوری یک دیتا بانک قوی از تمام مراکزی بود که به نوعی با ورزش در ارتباط هستند. وهدف از استفاده آن در جهت رونق کسب و کارهای ورزشی بوده است.