چگونه با هولاهوپ ورزش کنیم

چگونه با هولاهوپ ورزش کنیم

چگونه با هولاهوپ ورزش کنیم

حرکات مختلف و نشاط آوری با حلقه هولاهوپ (حلقه لاغری) توسط پاها ، کمر و دست ها برای چربی سوزی و تقویت عضلات بدن وجود دارد. برای آغاز ورزش با هولاهوپ بهتر است که از حرکات اساسی و اصلی یعنی گردش حلقه به دور کمر شروع کرد و پس از یادگیری تکنیک و مهارت در انجام آن گام بعدی انجام حرکت های ترکیبی و پیچیده تری است که تمام بدن را به فعالیت در می آورد.

برای اجرای حرکت چرخش حلقه به دور کمر حلقه را با هر دو دست در قسمت پائین کمر نگه دارید دست ها باید رو به روی یکدیگر در دو سمت حلقه قرار داشته باشند. پا هایتان را به میزان عرض لگن باز کرده پای چپ را به فاصله کمی از پای راست به سمت جلو قرار داده و کمی زانوهایتان را خم کنید. با دست هایتان در جهت عقربه های ساعت حلقه را بچرخانید و همزمان با چرخش حلقه کمر را چرخانده تا حلقه به دور کمر شما به گردش ادامه دهد تلاش کنید در زمان چرخش حلقه وزن بدنتان را بین پای جلو و عقب تعویض کنید.

برای اجرای حرکت چرخش حلقه در دو طرف کمر پاهایتان را کمی بیشتر از عرض شانه باز کرده و در مقابل هم و در یک راستا قرار دهید همانند حرکت قبل حلقه را به دور کمرتان به گردش درآورید با این فرق که هنگام چرخش حلقه کمرتان را موافق در جهت گردش حلقه به سمت راست و چپ حرکت دهید.

در انجام این حرکت شانه ها و سینه بالا و عضلات شکمتان را سفت نگه دارید . هر مقدار که قدرت چرخش حلقه بیشتر باشد سرعت آن نیز بیشتر خواهد شد. برای انجام حرکت چرخش 360 درجه ابتدا تلاش کنید این حرکت را بدون حلقه هولاهوپ (حلقه لاغری) انجام داده تا به خوبی آنرا یاد بگیرید. برای اجرای این حرکت محکم پای چپ را بر روی زمین قرار دهید و نباید پای چپ حرکتی داشته باشد. سپس پای راست را از زمین بلند کرده و بدون اینکه آنرا روی زمین بگذارید 360 درجه به دور خود بچرخید . پای چپ بعنوان محور چرخش عمل خواهد کرد. برای انجام این حرکت با هولاهوپ (حلقه لاغری) حلقه را به دور کمر انداخته و چرخشی قوی در جهت حرکت عقربه های ساعت به حلقه بدهید.

هنگامی که حلقه در موازات زمین گردش می کند پای چپ تان حمایت کامل از بدنتان را بر عهده می گیرد و بوسیله پای راست چرخش را انجام دهید پس از پایان چرخش به وضعیت اولیه بازگشته و خود را برای چرخش بعدی آماده کنید. برای شروع میتوانید چرخش 180 درجه را تمرین کرده و پس از یادگیری اقدام به تمرین چرخش 360 درجه نمائید. برای انجام حرکت قدم زدن با حلقه چرخش حلقه را به دور کمر انجام داده و تلاش کنید یک گام کوچک به سمت جلو بردارید و پس از مدتی از انجام این تمرین تلاش کنید گام های بلند تر و سریع تری بردارید.

برای انجام حرکت چرخش حلقه با اسکوات، حلقه را طوری در دست بگیرید که سطح کف دست رو به سمت پائین باشد و سپس آنرا در جهت عقربه های ساعت به دور بدنتان به چرخش درآورید و در جلو و پشت بدنتان با دست راست و چپ حلقه را تعویض کنید . این حرکت را به خوبی تمرین کرده و پس از یادگیری در زمان گردش حلقه به دور کمرتان حرکت اسکوات (نشستن و برخاستن) با حلقه را انجام دهید و از مهارت خود در اجرای حرکات ورزشی با هولاهوپ (حلقه لاغری) لذت برده و به تناسب اندام و میزان چربی سوزی مورد نظر خود خواهید رسید.

منبع: مهرپارسیان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.