فیفا نامه محرومیت طارمی را به فدراسیون فرستاد

فیفا نامه محرومیت طارمی را به فدراسیون فرستاد

فیفا نامه محرومیت طارمی را به فدراسیون فرستاد

فردا مدیران پرسپولیس برای اعتراض به حکم فیفا در فدراسیون فوتبال تشکیل جلسه می دهند . در پی شکایت باشگاه ریزه اسپور ترکیه از مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس حکمی مبنی بر محرومیت مهدی طارمی و باشگاه پرسپولیس توسط فیفا برای فدراسیون فوتبال ارسال شد.

در پی تکذیب باشگاه پرسپولیس نامه محرویت از جانب فیفا به فدراسیون فوتبال رسیده است و قرار است فردا جلسه ای بین مدیران پرسپولیس و فدراسیون و یافتن راهکاری مناسب برای دفاع از طارمی و باشگاه پرسپولیس مورد ارزیابی قرار گیرد. در این رابطه وکیل طارمی گفته که تمام مکاتباتی که از سوی فیفا صورت می گرفت هم برای ایشان و هم برای باشگاه پرسپولیس فکس می شده است و هیچ فکسی تا کنون برای ایشان ارسال نشده است.

منبع: مهرپارسیان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.