دوچرخه ثابت چه مقدار به کاهش وزن کمک می کند

دوچرخه ثابت چه مقدار به کاهش وزن کمک می کند

دوچرخه ثابت چه مقدار به کاهش وزن کمک می کند

مقدار میزانی که شما می توانید به کمک دستگاه دوچرخه ثابت وزن خود را کاهش دهید به مقدار زمانی بستگی دارد که به فعالیت با دستگاه می پردازید. اگر هدف شما از انجام فعالیت ورزشی کاهش وزن و رسیدن به اندامی مناسب است دستگاه دوچرخه ثابت می تواند یک گزینه مناسب برای تحقق این امر باشد. اگر فعالیت با دستگاه دوچرخه ثابت به همراه یک رژیم کم کالری ترکیب شوند به شما کمک خواهد کرد که مقدار بسیاری از چربی های اضافی بدن خود را یسوزانید.

کاهش وزن به مهارت شما در سوزاندن چربی های اضافی بدن بستگی دارد. دوچرخه ثابت دستگاهی است که رسیدن شما به این هدف را آسانتر می کند که برای رسیدن به مهم خواص فیزیولوژی بدن نیز دخیل هستند. هنگامی که مقدار کالری کمتری را از میزانی که در زمان فعالیت، با دستگاه دوچرخه ثابت می سوزانید، مصرف کنید بدن به حالتی ورود پیدا می کند که به آن کسر کالری گفته می شود. این حالت به طور مستقیم سبب از دست دادن چربی خواهد شد بدین معنا که بدن برای ایجاد انرژی که از کاهش کالری مواد عذایی بدست نیاورده است برای تامین انرژی باید چربی ها را بسوزاند.

بنابراین اگر تمایل دارید که کاهش وزن پر سرعتی را به کمک دستگاه دوچرخه ثابت داشته باشید باید وضعیت کسر کالری را در بدن خود بوجود آورید. کاهش مصرف 3500 کالری از دست دادن 456 gr از چربی های بدن خواهد شد. بدین معنا که پس از انجام فعالیت با دستگاه دوچرخه ثابت 3500 کالری کمتر از میزانی که بوسیله دستگاه سوزانده اید را مصرف کنید در حدود 5% kg کاهش وزن داشته اید.

به طور مثال یک شخص 85 kg برای 1 ساعت در وضعیت متوسط دوچرخه ثابت رکاب بزند مقدار 476 کالری خواهد سوزاند و اگر همین شخص فعالیت خود را بیشتر کند مقدار 906 کالری خواهد سوزانید بعنی هر وقت کالری سوزانده شود چربی اضافی نیز سوزانده خواهد شد. آمار ها و ارقامی که از NWCR سازمان کنترل وزن بین الملل منتشر شده بیان می کند که افرادی که به رژیم غذایی خود چندان اهمیت نمی دهند به ندرت در کاهش وزن موفق هستند.

میتوان با شیوه های متعدد رژیم خود را بهبود ببخشیم . یک شیوه مناسب در همه رژیم ها کم کردن میزان مصرف کالری غذا ها می باشد . فعالیت هایی که می توان بعد از شروع فعالیت جدی با دستگاه دوچرخه ثابت انجام داد آنست که در آغاز از آب به جای استفاده از نوشابه های گازدار استفاده کرد در بین وعده های غذایی میتوان از سبزیجات استفاده کرد که از گرسنگی بیش از اندازه جلوگیری می کند . میتوان غذا ها را در ظروف کوچکی مصرف و مصرف غذا های خارج از خانه و فست فودی را کاهش داد.

مقدار میزانی که شما میتوانید به کمک دستگاه دوچرخه ثابت وزن خود را کاهش دهید به مقدار زمانی بستگی دارد که به فعالیت با دستگاه می پردازید و همچنین به مقدار کالری مصرفی روزانه و داشتن فعالیت در زندگی ارتباط دارد. چنانچه در حالت متوسطی از دستگاه رکاب می زنید در هفته 30 دقیقه را به غعالیت با دستگاه دوچرخه ثابت در نظر بگیرید. اگر توانایی رسیدن به سرعت و قدرت بیشتری را با دستگاه دارید 150 دقیقه رکاب زدن در طول هفته برای کاهش وزن کفایت می کند.

به طور مثال یک بانوی 30 ساله در یک زندگی با فعالیت کم یعد از انجام فعالیت با دستگاه دوچرخه ثابت باید بتواند 2000 کالری بسوزاند چنانچه همین بانو میزان مصرف کالری خود را کاهش دهد و در انجام فعالیت های روزمره فعال و از دستگاه دوچرخه ثابت استفاده نماید به آسانی میتواند میزان وزن اضافی خود را به طور چشمگیری کاهش دهد.

منبع: مهرپارسیان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.