• 021-66961797
  • 021-66961238
  • خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان منیریه، کوچه حسابی، پلاک 6 واحد 8 شرقی

حرکت پرس پا با دستگاه و تاثیر آن بر پاها

حرکت پرس پا با دستگاه و تاثیر آن بر پاها

حرکت پرس پا با دستگاه و تاثیر آن بر پاها

بیشتر بدنسازان حرکت پرس پا را مشکلترین حرکت برای عضله سازی د