تصویر مهدوی کیا بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی تهران

تصویر مهدوی کیا بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی تهران

تصویر مهدوی کیا بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی تهران

مهدی مهدوی کیا: با یک شرکت تجاری قرارداد دو ساله تبلیغاتی بسته ام. در سطح شهر تابلوها و بیلبورد های تبلیغاتی با تصویر مهدی مهدوی کیا ستاره سابق پرسپولیس و تیم ملی دیده می شود. مهدی مهدوی کیا در حال حاضر در کشور آلمان بسر می برد وقتی یکی از خبرگزاریی ها از وی در مورد تصویرش بر روی بیلبورد های تبلیغاتی سوال پرسید پاسخ داد : که باید شرکت تجاری قرارداد دو ساله منعقد کرده است.

به نظر می رسد شرکت های تبلیغاتی میل فراوانی به بستن قرارداد تبلیغاتی با ستارگان پرسپولیس را دارند زیرا که کریم باقری و احمد رضا عابدزاده هم قرارداد های تبلیغاتی منعقد کرده اند.

منبع: مهرپارسیان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.