تردمیل رابطه آن با چربی سوزی و کاهش وزن

تردمیل رابطه آن با چربی سوزی و کاهش وزن

تردمیل رابطه آن با چربی سوزی و کاهش وزن

پیش از استفاده از تردمیل خود را وزن و یادداشت نمائید. انجام فعالیت ورزشی بوسیله تردمیل Treadmill رابطه تنگاتنگی با لاغری و کاهش وزن دارد. چربی سوزی وزن با تردمیل سخت اما دور از دسترس نیست به شرط آنکه تمرین با این دستگاه را در برنامه ورزشی خود قرارداده و برنامه غذایی علمی و منظم و با هدفی را دنبال کنید.

زمانی که شما 3500 کالری بیشتر از مقدار کالری مصرفی خود را می سوزانید مقدار 450 گرم از چربی خود را از دست می دهید بنابراین برای سوزاندن 4/5 کیلوگرم چربی در ماه شما باید 35000 کالری بیشتر از تعداد کالری که از غذاها مصرف می کنید را بسوزانید این عمل را میتوان با انجام فعالیت ورزشی با تردمیل انجام دهید.

پیش از استفاده از تردمیل Treadmill خود را وزن و یادداشت نمائید و در انتهای هر هفته میزان وزن جدید خود را یادداشت کنید. این عمل به شما کمک خواهد کرد تا میزان پیشرفت خود را دانسته و با جدیت بیشتری اقدام به چربی سوزی و کاهش وزن نمائید.

لاغری با تردمیل

لاغری با تردمیل بایستی 250 الی 500 کالری کمتر از میزانی که می سوزانید بصورت غذا مصرف کنید. بر فرض مثال اگر روزانه 1750 کالری به صورت طبیعی می سوزانید بایستی کالری مصرفی روزانه شما 1250 الی 1500 کالری باشد. این کاهش ساده کالری به کاهش وزن منجر می شود. مطمئن باشید با استفاده از تردمیل کالری بیشتری را خواهید سوزاند.

برای کاهش 4/5 کیلوگرم در ماه باید در طول هفته 6 روز و هر روز یک ساعت با دستگاه تردمیل Treadmill تمرین کنید. اگر برایتان مقدور نیست که یک ساعت کامل با دستگاه تمرین کنید میتوانید آنرا به دو نیم ساعت در صبح و عصر تقسیم کنید.
نتیجه میگیریم برای کاهش 4/5 کیلوگرم در ماه به کمک تردمیل باید شش روز هفته و هر روز یک ساعت برروی دستگاه Treadmill تمرین کنید و مقدار کالری که میسوزانید بیشتر از مقاری باشد که مصرف می کنید.

منبع: مهرپارسیان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.