آشنایی با ژیمناستیک و تاریخچه این ورزش

آشنایی با ژیمناستیک و تاریخچه این ورزش

آشنایی با ژیمناستیک و تاریخچه این ورزش

ژیمناستیک ورزشی است که قدرت، انعطاف ، زیبایی بدن و استقامت بدنی را در انسان بوجود می آورد.
ورزش ژیمناستیک اولین بار توسط امان الله پادگرنی که یک روس تبار بود به ایران آورده شد. این شخص روس در دبستانها با آموزش حرکات ژیمناستیک کار خود را در شهر تبریز آغاز کرد که با کارشکنی بعضی از مسئولین شهر تبریز مجبور به ترک آنجا و مهاجرت به تهران شد.

در تهران آن زمان افرادی چون آقای اسحاقی و صفوی شروع به انجام ورزش ژیمناستیک نمودند. ژیمناستیک در آن زمان در غورخانه یا همان پارک شهر کنونی آموزش داده می شد.

در سال 1321 آقای سپاس پور بعنوان اولین سرپرست فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شدند که تنها به مدت سه ماه متصدی این امر بودند که پس از ایشان آقای عظیمی به عنوان اولین رئیس فدراسیون شروع به کار کردند. ژیمناستیک ورزشی است که قدرت، انعطاف، زیبایی بدن و استقامت بدنی را در انسان بوجود می آورد.

ورزش ژیمناستیک در 2 بخش، زمینی که شامل مجموعه حرکاتی است که بر روی تشک مخصوص صورت می گیرد و بخش دیگر حرکات بر روی وسایل از جمله بارفیکس، دار حلقه، خرک پرش، خرک حلقه، چوب موازی و پارالل توسط ورزشکار انجام می شود.

مسابقات ورزش ژیمناستیک در طی دو مرحله که مرحله اول حرکات اجباری است که ورزشکار این حرکات را بر روی وسایل و تجهیزات این ورزش به نمایش می گذارد. مرحله دوم اجرای حرکات اختیاری و ابداعی ورزشکار بوده که بر روی تشک مخصوص به نمایش می گذارد و در پایان داوران در هر مرحله به ورزشکار بابت اجرای حرکات امتیاز می دهند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.