مهرپارسیان آگهی نامه تخصصی ورزش کشور

ارسال فایل برای چاپ در ماهنامه

کاربرگرامی : امکان ارسال فایل بیش از یک فایل میسر نیست در صورتیکه نیاز به ارسال فایل بیشتر دارید فایل های خود را با فرمت زیپ ارسال نمایید.

تذکر

1- مسئولیت آگهی ها با خود آگهی دهندگان می باشد و ماهنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال درج آگهی ها ندارد

2- آگهی هایی که ناقص یا با خطا ارسال شده باشند، درج نمی گردند

3- در ارسال از طریق وب سایت حتما فرم ها را به زبان فارسی کامل نمایید