مهرپارسیان آگهی نامه تخصصی ورزش کشور

قوانین و مقررات

استفاده از سایت مهرپارسیان به معنی آگاهی و توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد:

سفارش آگهی از سایت مهرپارسیان بر مبنای قوانین و آئین نامه های موجود در تجارت الکترونیک و با رعایت کامل تمام قوانین جمهوری اسلامی ايران صورت مي پذيرد.

كاربران هنگام سفارش آگهی ملزم می باشند اطلاعات صحیح كامل را در پایگاه درج کنند. بدیهی است کاستی یا نادرستی اطلاعات مانع تکمیل درست و ثبت به موقع سفارش خواهد شد.

کلیه ابزارهایی که در سایت مهرپارسیان با هدف ارتباط با مشتریان به کار گرفته می شود، فقط برای همین منظور طراحی شده و كاربران متعهد هستند که از این ابزار صرفا برای ارسال و دریافت اطلاعاتی استفاده نمایند که مناسب و مرتبط با بحث سفارش اگهی باشد.

ارتباط با مهرپارسیان ازطریق سایت www.mehrparsian.com

و تلفن های 66920355-021     66920543 -021