مهرپارسیان آگهی نامه تخصصی ورزش کشور

گروه های خبری

کی روش قراردادش با فدراسیون فونبال را تمدید کرد

موضوع تمدید قرارداد کارلوس کی روش در ماه های اخیر به  اصلی ترین بحث های فوتبال کشور تبدیل شده بود اما شنیده می شود که این بحث ها پایان یافته است و کی روش قراردادش را با فدراسیون فوتبال تمدید کرده است . و این قرارداد تا پایان جام ملت های آسیا 2019 در امارات و 4 شرط اصلی از جانب کارلوس کی روش بسته شده است . 
شروط کی روش برای قرارداد .
1 - حمایت همه جانبه از تیم ملی فوتبال و در اولویت قرار دادن تیم ملی نسیت به باشگاهها 
2 - باری های دوستانه و انجام اردو های تیم ملی در موعد مقرر با توجه به رقیبانی که تیم ملی باید به مصاف آنها برود و فراهم آوردت امکانات مناسب 
3 - فدراسیون موظف است حقوق و پاداش کادر فنی و بازیکنان را در موعد مقرر پرداخت و در نهایت با 1 هفته تاخیر از نوعد مقرر پرداخت نماید . 
4 - فدراسیون باید متعهد شود تا مشکل بازیکنان سرباز تیم ملی را مرتفع کند . 
با این 4 شرط کارلوس کی روش قراردادش با فدراسیون فوتبال را تمدید کرده و تا پایان رقابت های جام ملت های 2019 آسیا روی نیمکت تیم ملی خواهد یود و توجه به نتایج تیم ملی در این رقابتها نسیت به تمدید دوباره قرارداد مذاکرات انجام خواهد شد . 

منبع: مهرپارسیان

برچسب ها:

قرارداد کارلوس کی روش،شروط کی روش برای قرارداد،4 شرط کی روش،برای تمدید قرارداد،تمدید قرارداد کی روش،فدراسیون فوتبال،اردوهای تیم ملی،اخبار مهرپارسیان،جام ملت های آسیا،2019 امارات