مهرپارسیان آگهی نامه تخصصی ورزش کشور

کسب و کار الکترونیکی ورزشی چیست ؟

در قرن 21 استفاده از تکنولوژی اطلاعات برای انجام امور داخلی ، بین المللی و جهانی و کسب و کارها عامل کلیدی رشد و موفقیت آنها در عرصه رقابت محسوب می شود . زمانی که درباره واژه اطلاعات صحبت می شود منظور از شیکه اینترنت ، شیکه گسترده جهانی ، اینترنت و .. است . تکنولوژی های دیجیتالی دسترسی آسان به کالا ها و خدمات ورزشی را برای مصرف کنندگان مهیا می کند .
کسب و کار الکتونیکی ورزشی واژه جامعی است که فرآیند های تکنولوژی اطلاعات داخلی سازمان ورزشی شامل منابع انسانی ، مالی ، مدیریت موجودی ، توسعه محصولات و مدیریت ریسک را در بر می گیرد . اهداف استراتژی کسب و کار ورزشی تسهیل عملیات ، کاهش هزینه ها و کارآمد کردن بهره وری است . این استراتژی از روش ادغام فرآیندهای کسب و کار ، کاربردهای نکنولوژی اطلاعات و زیر ساخت های سازمان ورزشی برای تسهیل امور کسب و کار بازاریابی از جمله ارتباطات ، فروش و ارائه خدمات صورت می گیرد .
یک بنگاه ورزشی که از شیوه های الکترونیکی برای انجام امور بهره می گیرد برای یکپارچه کردن سیستم خود با سیستم های سنتی کسب و کار با معضلاتی روبه رو میباشد . معمولا ترکیبی از 4 استراتژی برای ادغام سیستم ها بکار گرفته میشوند که عبارتند از :
1- ادغام افقی :
برای بازار رسانی کالا ها و خدمات ورزشی به بازار از طریق ساختار الکترونیک لازم است تعدادی از فرآیند های داخلی استفاده شوند این فرآیند شامل موارد زیر است .
- مدبربت ارتباط با مشتری ورزشی :
شامل استفاده از روش ها ، تکنولوژی های اطلاعات و قابلیت های اینترنت است که امکان سازماندهی و مدیریت روابط با مشتری ورزشی را با ایجاد سیستم میسر می کند . با استفاده از این سیستم امکان دسترسی به اطلاعات محصولات ورزشی برای عوامل بازاریابی بنگاه ورزشی فراهم می شود تا بدین وسیله در جهت تامین نیازها و خواسته های مصرف کنندگان ورزشی تلاش نمایند .
- مدیریت دانش :
شامل تکنولوژی های مورد استفاده توسط بنگاهای ورزشی است که برای ایجاد ، جمع آوری ، طبقه بندی ، اصلاح و بکارگیری دانش لازم در خصوص ارزش ها و باورهای مصرف کننده ورزشی در جهت دستیابی به اهداف و مقاصد سازمانی بکار می رود .
- برنامه ریزی منابع ورزشی :
یکپارچه سازی کلیه وظایف سازمان ورزشی از طریق تکنولوژی اطلاعات است تا برای برنامه ریزی ، تولید ، فروش کالاها و خدمات ورزشی کارآمد و موثر باشند . 
- مدیریت زنجیره تامین :
فرآیند هماهنگی جا به جایی کالاها و خدمات ورزشی و اطلاعات مربوطه می باشد که از ابتدا از تامین کننده مواد خام آغاز شده و سپس به تولید کننده و از آن به عمده فروش ، به خرده فروش و در انتها از خرده فروش به مصرف کننده کالای ورزشی ادامه می یابد . 
2 - ادغام عمودی :
سرعت ارائه اطلاعات از فرآیند های تکنولوژی اطلاعات داخلی و خارجی متاثر میباشد . 
- تکنولوژی اطلاعات داخلی :
شامل سیستم های سرویس دهنده درون سازمانی و دیگر نجهیزات اتوماسیونی مورد استفاده برای دریافت ، پردازش و تحویل سفارش ها و همچنین پیگیری بازخورد های حاصل از مصرف کنندگان ورزشی است .
- تکنولوژی های اطلاعات خارجی :
شامل تکنولوژی هایی است که توسط مصرف کنندگان ورزشی برای مشاهده محصولات ورزشی و در برخی موارد برای طراحی شخصی محصولات ورزشی ، سفارش دادن محصولات و پیگیری فرآیند سفارش مورد استفاده قرار می گیرد . 
3- ادغام به سمت پایین :
حرکت اطلاعات در سراسر سازمان ورزشی با استفاده از تکنولوژی های اطلاعات است . 
4 - ادغام جانبی :
حرکت اطاعات بین سازمان های ورزشی و مصرف کنندگان ورزشی با دیگر شرکای تجاری است . به دلیل پیچیدگی و نیاز به دانش گسترده در مورد تکنولوژی اطلاعات ، اجرای انواع استراتژی های ادغام کسب و کارهای الکترونیک ورزشی دشوار است . بنگاهای ورزشی الکترونیکی به دلیل استفاده از فرآیند های کار آمد و موثر از هزینه عملیات کمتر و سودآوری بالاتری برخوردارند . منبع: مهرپارسیان