مهرپارسیان آگهی نامه تخصصی ورزش کشور

جمع کل مبلغ قابل پرداخت:

0ریال

10%

تخفیف

10%

تخفیف

20%

تخفیف

پرداخت نقدی

3 شماره و بیشتر

3 شماره و بیشتر

+

پرداخت نقدی

مشاوره و سفارش: 021-66 96 17 97

سی دی در تیراژ 5000 نسخه ارسال می گردد

سی دی در فروشگاه های ورزشی ، باشگاه های بدنسازی ، ارگان های دولتی و شرکت های خصوصی توزیع می گردد

هزینه عکاسی رایگان می باشد ( فقط برای مشتریان تهران ) ولی در صورت درخواست فایل، هر فریم مبلغ 20/000 تومان در یافت می گردد

هزینه طراحی رایگان می باشد ولی در صورت درخواست فایل طراحی، هر فریم مبلغ 50/000 تومان در یافت می گردد